Ale ty nejsi nekonečný.

Sri Chinmoy: Teď mě můžeš vidět jako člověka, ale pokud vstoupíš do mého vědomí, uvidíš Nekonečné Vědomí. Medituješ-li se mnou, mohu do tebe vstoupit a mohu v tobě vidět Nekonečné Vědomí, ale právě teď sám tuto sílu nemáš. Ty nejsi jen lidská bytost s rukama a nohama; ty jsi přišel od Boha a máš v sobě všechny možnosti realizace Boha.

Člověk je ve svém vnějším životě nebo ve svých vnějších dosaženích velmi omezený. Ale tentýž člověk, když vstupuje do nejvnitřnějších skrýší svého srdce, cítí, že je tam něco, co se neustále snaží rozpínat. Je to vědomí. Toto vědomí ho spojuje s Nejvyšším Absolutním. Ptáme-li se tedy, jak může člověk dosáhnout Nekonečna ve svém konečném životě, musíme vědět, že Nekonečno nedosáhne ve svém fyzickém těle — v rukách, v nohách nebo ve svých očích. Dosáhne ho ve svém vnitřním vědomí.