Věříte tomu, že lidská bytost může realizovat Boha a ztotožnit se s Ním zde na této materiální úrovni, která je tak nevědomá a temná?

Sri Chinmoy: Na jedné straně je planeta Země temná, nevědomá, nevnímavá. Nestojí o nic božského. Na druhou stranu má obrovskou vnitřní potřebu se rozšiřovat a překonávat. Bůh aspiruje prostřednictvím pozemského vědomí. Země je jediným místem pro lidi, kteří chtějí být bohatí, ať už na fyzické úrovni, nebo na duchovní úrovni. Život touhy a život aspirace — oba dva jsou na Zemi možné. Ostatní světy jsou určeny pro nehybné potěšení. V ostatních světech jsou bytosti spokojeny s tím, čeho už dosáhly, zatímco zde není nikdo skutečně spokojený s tím, čeho dosáhl. Nespokojenost neznamená, že se na někoho zlobíme nebo že se zlobíme na svět. Ne! Nespokojenost znamená, že máme neustálou aspiraci jít dál a dál. Máme-li trochu světla, chceme mít více světla, ohromné světlo, nekonečné Světlo.

Podle naší indické tradice jsou tisíce kosmických bohů a existuje tolik vládnoucích božstev, kolik je lidských bytostí. Tato vládnoucí božstva a tito bohové zůstávají ve vyšších světech — vitálním světě, intuitivním světě nebo na nějaké vyšší úrovni. Mají teď více síly, více schopností než my a jsou spokojeni s tím, co mají. Nechtějí jít ani o centimetr dál. Jejich schopnosti jsou však ve srovnání se Světlem, Blažeností a Silou Nejvyššího pořád omezené. Až budeme osvobození a realizovaní, až budeme vědomě sjednoceni s Vědomím Nejvyššího, budeme mít nekonečně více schopností než tato božstva a kosmičtí bohové.

Když začalo stvoření, duše, které chtěly dělat pokrok, se vydaly jinou cestou. Chtěly nejzazší Pravdu, nekonečné Světlo. Dokonce i kosmičtí bohové, chtějí-li dosáhnout nekonečného míru, světla a blaženosti, musí sestoupit na Zem v lidské podobě a pak realizovat Boha na základě své naprosté lásky, oddanosti a odevzdání. Jen zde, ve fyzickém světě, se můžeme modlit a meditovat a realizovat to Nejvyšší. Jen tato planeta se vyvíjí. Vývoj znamená neustálý pokrok, neustálé dosažení. Chce-li někdo dělat pokrok, chce-li jít dál, pak toto je místo, kam jít. Jedině tady lze Boha realizovat, odhalit a projevit.