Mohl byste krátce pohovořit o různých stavech vědomí?

Sri Chinmoy: Existují tři hlavní stavy vědomí: džágriti, šapna a sušupti. Džágriti je stav bdění, šapna je stav snění a sušupti je stav hlubokého spánku. Jsme-li v bdělém stavu, naše vědomí je zaměřeno navenek. Jsme-li ve stavu snění, naše vědomí je obráceno dovnitř. Jsme-li ve stavu hlubokého spánku, naše vědomí se toulá světem Za.

Když jsme vzhůru, naše ztotožnění se s něčím či s někým je vaišvanara — to, co je společné všem lidem. Ve snění se ztotožňujeme s tejasa, což je naše vnitřní zářivá schopnost, naše vnitřní životní síla. A když vstoupíme do hlubokého spánku, zažíváme v něm subtilní svět a ztotožňujeme se s sušupti. V tomto třetím stavu se nezabýváme mentálním vědomím ani intelektuálním vědomím, ale vnitřním, intuitivním vědomím. V sušupti není kolektivní forma — vše je neomezené. Je to nekonečné množství. V tomto stavu získáváme velmi vysoké zážitky.

Existuje rovněž čtvrtý stav, turija, který znamená transcendentální vědomí. Toto vědomí nesměřuje ani ven, ani dovnitř. Zároveň směřuje jak ven, tak dovnitř. Je a není. Má schopnost ztotožnit se se vším na světě; na druhou stranu má schopnost vše na zemi překonat. Kromě toho neustále překonává samo sebe. Turija je nejvyšší stav vědomí, turija vědomí nemá konce, nemá žádnou pevně danou hranici. Neustále překonává a překonává své nejzazší.

Stav turija je jako být na vrcholku stromu. Když jsme u paty stromu, sotva vidíme něco málo z toho, co je kolem nás. Jsme-li však na vrcholku stromu, vidíme vše okolo sebe i pod sebou. A tak jestliže vstoupíme do stavu turija, vstupujeme do té nejvyšší úrovně vědomí. Odtamtud můžeme vše pozorovat.

Aby bylo možné vstoupit do stavu turiya, musíme vědomě každý den po dobu nejméně pěti nebo deset minut oddělit naše tělo od duše. Musíme říci a cítit: „Já nejsem tělo, já jsem duše.“ Když říkáme: „Já jsem duše,“ okamžitě přicházejí do popředí vlastnosti duše. Když jsme sjednoceni s duší, tento stav je druhem samádhi. V tomto stavu můžeme jednat bezpečně a účinně.

Nirvikalpa samádhi je stav duše. Když jsme se stali jedním s duší a těšíme se z věčného míru, blaženosti a světla duše, tento stav je nazýván nirvikalpa samadhi. V tomto stavu není žádná myšlenka. Kosmická hra skončila; je tam absolutní Mír a Blaženost.

Při meditaci v sahaja samádhi v nás mohou myšlenky nabývat formy, ale my jimi nejsme rušeni. V běžném životě jsme rušeni myšlenkami, ale když jsme v sahaja samadhi s bdělým vědomím, tak i když země vysílá z různých koutů řadu myšlenek, my jimi nejsme rušeni.