Mohl bys prosím vysvětlit sedm vyšších světů?

Sri Chinmoy: Hluboko v nás je sedm nižších světů a sedm vyšších světů. Snažíme se přeměnit nižší světy na zářivé světy, dokonalé světy, a zároveň se snažíme vyšší světy projevit navenek. Některé z vyšších světů již vidíme působit ve fyzickém světě, na zemi. První přichází fyzické, pak vitálno, potom mysl, pak oblast intuice nebo intuitivní mysl, potom nadmysl a supermysl. Po supermysli přichází Bytí-Vědomí-Blaženost — Sat-Čit-Ánanda.

Můžeš spatřit, že některé z těchto světů již v tobě působí, jestliže víš, jak si jich všimnout. Během meditace můžeš jasně vidět, že nevstupuješ do fyzického světa, ale do vyšší mysli, nadmysli, intuitivní mysli nebo nějakého jiného jemného světa. Ale pouze duchovní Mistři a velcí hledající jsou si vědomi toho, že se tyto světy projevují v jejich každodenních činnostech, v samotném vnějším světě. Obyčejný člověk nebude schopen poznat, když záblesky intuice vstoupí do jeho mysli, že přicházejí ze světa intuice. Ale každý člověk se musí stát vědomým si těchto světů, ať už dnes, anebo zítra. Ale nejenom to, musí také projevit v tomto světě pravdu, světlo, krásu a bohatství všech vyšších světů.

Jsi můj žák, a mohu ti říci, že i teď někdy dostáváš opravdové vědomé vyšší světlo z intuitivní mysli. Vím, že tvé knihy a tvé básně pocházejí výhradně z jiného světa. Pravdy a myšlenky, které vyjadřuješ, dostáváš z jiného světa. Vidím, že máš radost z psaní z intuitivního světa, z vyšší mysli. Takže, ve světě projevů, ve fyzickém světě, vyjadřuješ myšlenky, světlo, pravdu jiného světa. Současně, pokud chceš vstoupit do tohoto jiného světa, aniž bys ho projevil, jen si jej uvědomil nebo viděl vizi o pravdivosti daného světa, můžeš. Ale pro manifestaci musíš přivést tuto vizi dolů, tady na zem.