Jak můžeme říci, na jaké úrovni vědomí jsme?

Sri Chinmoy: Dokážete-li hluboce meditovat, každá úroveň vědomí se vám představí. Sedm hlavních úrovní vědomí je jako sedm příček žebříku. Zatímco upřímně a oduševněle aspirujeme, stoupáme po žebříku příčku za příčkou. Nebo můžete říci, že je to jako strom se sedmi větvemi a naše vědomí je jako pták, který létá z jedné větve na druhou. Když jste na jedné větvi, můžete vidět další větev, která je trochu výš. Potom, když na ni vyšplháte, uvidíte jinou, která je ještě výš. Podobně, když děláte pokrok ve vnitřním světě, spatříte tyto rozdílné úrovně, každou o trochu výš než předchozí. Jakmile jste ale na vrcholu stromu, jste na místě, kde nad vámi není žádné omezení. V tu chvíli se díváte na oblohu a zapomenete, že strom má vůbec nějaké větve.

Pokusíte-li se teď poznat sedm úrovní vědomí, bude vaše znalost pouze mentální a teoretická, bude to otázka zvědavosti. Cítíte, že poznáním sedmi úrovní vědomí nebo soustředěním se na ně uděláte rychlý pokrok. Ale na tomto stupni vašeho vývoje vám nedoporučuji, abyste na ně mysleli nebo meditovali. Vždy dělejte první věc jako první. Nyní se pouze věnujte své vlastní aspiraci. Pro upřímného hledajícího je nesmírně důležitá vědomá a neustálá aspirace. Jedině toto vědomé a neustálé snažení vás může dovést k předurčenému Cíli. Zkuste se zeptat sami sebe na tuto nanejvýš významnou otázku: „Jsem připravený plakat pro Boha, Nejvyššího?“ Tak jako dítě pláče, aby mu matka dala jídlo, tak i vy musíte plakat, aby vám Nejvyšší dal Nektar. A dokážete-li se od Něj napít Nektaru, potom budete plni energie a vaše vědomí se stane nesmrtelným.