Mohl byste vysvětlit rozdíl mezi otevřením srdečního centra a nirvikalpa samádhi?

Sri Chinmoy: Jsou to dvě odlišné věci. V srdečním centru nezískáte nirvikalpa samádhi. Nirvikalpa samádhi získáte, pouze když jdete za oblast mysli — velmi daleko, k nejvyššímu stupni vědomí. Jdete-li do hloubky srdce, hluboko, hlouběji, nejhlouběji, získáte tam pocit neoddělitelné jednoty se svým Vnitřním kormidelníkem, Nejvyšším. Jsou to tedy dvě rozdílné věci.