Bude Mistr vědět předem, zda opustí během samádhi tělo?

Sri Chinmoy: Ano, bude to vědět. Dokonce i obyčejný člověk často ví, kdy opustí tělo. Někdy se objeví jeho zesnulí příbuzní a řeknou: „Pojď, náš příteli, nyní je čas, abys šel za námi. Tak dlouho jsme na tebe čekali! Je čas, aby ses narodil zde, aby sis užil Nebe.“ Chtějí oslavit jeho příchod. Zde na zemi umíráme, ale v Nebi se rodíme všem našim drahým, kteří odešli.