Je-li Mistr po celou dobu v sahadža samádhi, které je nejvyšším druhem samádhi, je jeho vstup do nirvikalpa samádhi určitým druhem vědomého sestupu?

Sri Chinmoy: Tak to není. Sahadža samádhi zahrnuje ostatní samádhi – savikalpa a nirvikalpa — a pokračuje dál a dál. Samádhi je jako velká budova s mnoha patry. Když je někdo v sahadža samádhi, je vlastníkem celé budovy. Má výšku nirvikalpa i výšky, které jsou daleko nad ním, a zároveň dosáhl dokonalosti, bohatství a schopnosti všech ostatních pater. Na jedné straně v sobě zahrnuje všechna patra a na druhé straně je nad nimi. Nirvikalpa je jako jedna úroveň, řekněme třicáté patro, je velmi vysoko, ale má pouze svou vlastní omezenou schopnost. Nemůže přinést nic ze své schopnosti do sklepa. Pokud má někdo nirvikalpa, bojí se sestoupit do sklepa, protože by možná nedokázal vystoupit opět nahoru.

Ale vědomí sahadža je nad třicátým patrem a zároveň může být také ve sklepě. Sahadža samádhi se nespokojí s třicátým patrem, bude spokojené, jenom když se dotkne sklepa, prvního patra, druhého patra, všech pater. Síla sahadža samádhi je taková, že může zanést člověka do jakéhokoliv patra.

Například teď s vámi hovořím. Můžete říci, že jsem na nejnižším podlaží. Tohle je moje nynější úroveň, ne co se týče vědomí nebo dosažení, ale co se týče výšky. Ale pokud vlastním budovu, pokud mé vědomí obsáhlo celou budovu, potom mohu být kdekoliv. Je-li to otázka nynější úrovně, mohu být ve sklepě, ale co se týče vlastnictví, získal jsem, dosáhl jsem a neustále mi patří všechna patra.