Je-li Mistr po celou dobu v sahadža samádhi, znamená to, že ho neuspokojuje nirvikalpa samádhi?

Sri Chinmoy: Pokud je někdo v sahadža samádhi, v určitém smyslu ho nic nedokáže uspokojit, protože je již ve svém vnitřním životě naplněn. Jako člověk překročil naplnění. Když je někdo v sahadža samádhi, neexistuje pro něj nic, čeho by ještě mohl dosáhnout nebo co se naučit. Duchovní Mistr nemusí být tesař, ale má takovou jednotu s vesmírem, že se s tesařem dokáže ztotožnit a ve svém živoucím vědomí dokáže pocítit, že je tesař. V tu chvíli jsou bytost Mistra a celá bytost tesaře zcela sjednocené.

Ale jedná-li se o naplnění každého člověka uvnitř Mistra — naplnění v něm a pro Nejvyššího — to ještě není dokončeno. Jedná-li se o projevení, je ve slepé uličce. V tom smyslu není naplněný. Já jsem své vlastní realizace dosáhl velmi, velmi dávno. Jedná-li se ale o naplnění těch, které nazývám svými vlastními, v tom ještě nejsem naplněný. Ve vnějším životě, v projevení, budu naplněn, pouze až budete naplněn vy, až bude naplněný on, až bude naplněná ona. Pokud někdo žije lepší život, pokud se někdo nanejvýš oduševněle pět minut modlí, to je moje naplnění. Pokud se modlíte nanejvýš upřímně o jedinou minutu déle než včera, to je mé opravdové naplnění díky mé jednotě s vámi.