Musí duchovní Mistr vstoupit do nirvikalpa samádhi, aby dolů přinesl mír a světlo?

Sri Chinmoy: Ne, protože všechny duchovní kvality jsou v Mistrově duchovním srdci. Duchovní srdce je nekonečně větší než samotný vesmír. Celý vesmír je uvnitř duchovního srdce. Chce-li nabídnout světlo, může se podívat nahoru a vy si možná pomyslíte, že vystoupil velmi vysoko, za oblast srdce. Ale srdce je jako koule, která obsahuje celý vesmír. Uvnitř srdce je úroveň pro lásku, úroveň pro světlo, úroveň pro mír. Každá úroveň je jako jiný dům. Některé úrovně mají od všeho trochu a některé jsou zaměřené na jednu věc. Ale všechny jsou uvnitř srdce, kde duchovní Mistr žije a odkud vše přináší.

Člověk si musí rozvinout duchovní srdce. Ne každý má stejnou schopnost. Každý má možnost, ale tuto možnost musí rozvinout. Není to jako jednota s Bohem, která je něčím, co máme všichni stejné, ale co jsme někam založili. Ne, schopnost duchovního srdce je něco, čeho musíme ve skutečnosti dosáhnout v průběhu evoluce. Jak roste naše jednota s Bohem, roste postupně schopnost duchovního srdce ze semínka v rostlinu, v obrovský banyánový strom. S nevědomou jednotou vstupujeme do světa. Pomocí modlitby, meditace, lásky, oddanosti a odevzdání si rozvíjíme vědomou jednotu. Srdce se rozvíjí od vědomí dítěte k vědomí nejstaršího člena rodiny, který ví všechno, co ví otec. Když si rozvineme duchovní srdce, v tu chvíli si uvědomíme svou totožnost s Matkou a Otcem vesmíru.