Pokud někdo realizoval Boha, proč by chtěl opustit vyšší Blaženost a sestoupit do pozemské temnoty, aby pomáhal druhým?

Sri Chinmoy: Jsou Mistři, kteří se nestarají o projevení Boží Božskosti na zemi a o přeměnu pozemského vědomí. Říkají světu: „Když se vám pokusím pomoci, vstoupí do mě veškerá vaše pochybnost, strach, úzkost, obavy, omezení a spoutání. Pro svou vlastní realizaci jsem tvrdě pracoval, nejlepší tedy bude, abyste pro svou realizaci také tvrdě pracovali. Budete-li pracovat tvrdě, Bůh vám plody nikdy neodepře.“

Na druhou stranu existují Mistři, kterým na osvícení pozemského vědomí záleží. Ví, že oni ve vnitřním světě jedí to nejchutnější jídlo, pijí nektar, zatímco jejich bratři a sestry jsou o to ochuzeni. Takový Mistr se sjednotí s lidstvem a cítí, že je jeho povinností probudit vědomí ostatních lidských bytostí, svých spících bratrů a sester. Takovéhoto Mistra mrzí, pokud na zemi existují lidé zahalení nevědomostí a plýtvající svým časem nicneděláním, když ve skutečnosti potřebují nasytit. Mrzí ho, že tito lidé chtějí pořád zůstávat v nevědomosti, když by mohli snadno hranice nevědomosti překročit.

Jelikož Mistr sám zažil všemožná utrpení, nemyslí si, že by měl ostatní jen litovat. Zcela se s nimi sjednocuje. Realizoval Boha, cítí však, že dokud nerealizuje každý, on sám bude nedokonalý a neúplný. Je-li to otázka osobní potřeby, Mistr od Boha nic víc nepotřebuje, ze svého soucitu se ale stává nedílnou součástí lidstva.

Říká: „Budu hrát roli otce.“ V rodině vidíme, že otec velmi, velmi tvrdě pracuje a nahromadí určité bohatství a jeho děti pak nemusí pracovat tak těžce. Poskytuje svým dětem různou materiální pomoc a ony získávají z jeho práce prospěch. Když na svět přijde opravdový duchovní Mistr, pracoval velmi, velmi tvrdě, aby realizoval Pravdu, a ve svém vnitřním životě má nezměrný mír, světlo a blaženost. Toto bohatství nabízí svým duchovním dětem, protože jej považují za svého zcela vlastního a on také považuje za vlastní je. Ti, kteří si s Mistrem vytvořili naprostou jednotu a snaží se ho podle své schopnosti naplnit, ti, kteří se Mistrovi stanou nesmírně blízcí, dostanou to, co Mistr má a čím je. Jejich realizace závisí zcela na Mistrovi. Je to jako v případě otce, který má miliony dolarů. Syn otce potěšil, a tak mu otec dá své bohatství.

Na druhou stranu otec vždy vidí, zda syn dokáže peníze přijmout a správně použít. Jestliže otec vidí, že syn použije peníze správně, přirozeně mu je dá. Pokud ale uvidí, že syn rozhází deset tisíc dolarů, místo aby je použil k božskému účelu, přirozeně svému ničemnému synovi nebude peníze štědře dávat. V duchovním světě je to stejné. Je-li někdo opravdu upřímný, jestliže cítí, že dokáže existovat bez všeho, jen ne bez Boha, potom může s pomocí duchovního Mistra realizovat Boha v jedné inkarnaci, neboť správně využije to, co mu Mistr dá.