Neztratí člověk svou realizaci, když sleze ze stromu realizace a musí čelit temnotě a nevědomosti světa?

Sri Chinmoy: Pokud se bojíte, že realizovaná duše ztratí svou Božskost a realizaci, když se bude stýkat s obyčejnými lidmi, mýlíte se. Jakmile realizujete Boha, Bůh vám dá více síly, než dal svým nerealizovaným dětem. Duchovní Mistři mají volný přístup k Boží Všemohoucnosti a ke všem Jeho dalším kvalitám. Kdyby duchovní Mistři neměli víc síly než jejich žáci, kteří stále trpí strachem, pochybností, úzkostí a dalšími nebožskými kvalitami, nikdy by se s nimi nestýkali, nebo by je dokonce ani nepřijali. Věděli by, že by byli pohlceni, zcela pohlceni nedokonalostmi svých žáků. Oni se ale nebojí, protože ví, že jejich realizace má mnohem větší sílu než kterákoliv negativní síla v jejich žácích. Před realizací, dokonce i v úplně poslední hodině je možné ze stromu realizace spadnout. Jakmile jste ale realizovali Boha, vyhráli jste závod. Toto vítězství je trvalé a věčné. Nikdo a nic vám ho nemůže vzít ani ho nemůžete ztratit.