Když Mistr snese dolů více světla, míru a blaženosti, než mohou ti, co s ním meditují, vstřebat, co se stane?

Sri Chinmoy: Není to všechno ztraceno. Tyto kvality se rozptýlí po zemi. Vstoupí do pozemské atmosféry a stanou se vlastnictvím země. Když duchovní Mistři snesou shůry božské vlastnosti, Matka Země je přijme do sebe jako své vlastní. Když potom někdo na ulici nebo někde jinde aspiruje, získá z pozemského vědomí tento mír a světlo, nebude však vědět, odkud přicházejí.