Jednou jsem četl, že Mistr sestoupí dolů, aby pomáhal lidstvu v tomto světě a pak v pomáhání pokračuje z jiných světů. Je to pravda?

Sri Chinmoy: Kdykoliv je to potřeba, velcí duchovní Mistři sestupují, aby pomáhali dosud nerealizovaným duším. Hrají svou část v Boží Hře, Jeho božské Lile. Hledající dostávají ohromnou příležitost, když jim v jejich aspiraci pomáhají skuteční duchovní Mistři, protože dosáhnout realizace osobním úsilím, bez pomoci Mistra, je velmi, velmi obtížné. Aspirace je nejdůležitější, pouhá aspirace však nemůže dát realizaci. Je zapotřebí božské Milosti. A tato Milost přichází nejsnáze prostřednictvím velkých duchovních Mistrů. Svět postupuje a vyvíjí se tak rychle, jak se vyvíjí, jen proto, že do světa přichází pomáhat velcí duchovní Mistři.

Poté, co Mistr na zemi pracuje několik inkarnací, může chtít pokračovat ve své práci pro lidstvo z jiného světa. V tu chvíli zná všechny skryté kouty Matky Země, zná každý tep pozemského vědomí, a tak může působit z jiné úrovně.