Můžeme duchovního Mistra, který se snaží odhalit vyšší pravdy, nějakým způsobem porovnat s básníkem, který se snaží vyjádřit a odhalit umělecké pravdy?

Sri Chinmoy: Obyčejný básník může zahlédnout pravdu, ale duchovní Mistři dostanou samotný oceán Pravdy. Duchovní Mistři vidí mnohem vyšší pravdu, než vidí obyčejní básníci. Dále, pro obyčejné básníky je jejich poezie vším. Pro pokročilé duše či duchovní Mistry poezie není všechno. Bůh je vším.

Básník, který přináší vyšší poselství, cítí, že to je vše, co může nabídnout. Duchovní Mistři však cítí, že jejich knihy nepředstavují naprosto nic ve srovnání s tím, co znají a čím opravdu jsou. Říkají: „V porovnání s mou realizací není mé projevení vůbec ničím. Světlo, které jsem projevil, není nic ve srovnání se světlem, které je ještě neprojevené. Pokud za svou realizaci dostanu sto bodů ze sta, za své projevení nedostanu víc než jeden bod. Až zemřu, vím, kolik vnitřního bohatství nedostane nikdy možnost, aby se mým prostřednictvím projevilo.“ Všichni duchovní Mistři byli tímto způsobem ve svém vyjádření, ve svém odhalení, ve svém projevení zklamáni.