Jak je možné, že realizovaní Guruové někdy v tom, co říkají a dělají, zdánlivě odporují písmům a přijatým pravidlům?

Sri Chinmoy: Je pravda, že realizovaní Guruové, velcí Guruové, mají svou vlastní pravdu. Nic však nepopírají. Určují nový směr. Řekněme, že velký duchovní člověk něco řekne. V době, kdy žil, byla právě tato pravda zapotřebí. Svět se ale vyvíjí a teď musí být projeveny některé vyšší pravdy. Pokud tedy řekneme něco jiného, nepopíráme velké Mistry minulosti. Přinášíme do pozemského vědomí vyšší pravdu a vyšší poznání, protože je připravené je teď přijmout. Zvětšujeme Pravdu a osvěcujeme ji.

Jen tím, že do pravdy vstoupíme a přeměníme ji, dosáhneme větší a širší pravdy. Pokud si myslíme, že vše, co se týká duchovnosti, už bylo řečeno našimi předky, mýlíme se. Pravda není nikdy úplná, neboť žijeme v neustále se překonávajícím vesmíru. To, co řekli učitelé minulosti, je věčně pravda. To, co říkáme my, je také věčně pravda. Každá pravda má ale svůj vlastní stupeň a my se zároveň neustále vyvíjíme a postupujeme.

Váš otec si možná na fyzické úrovni představoval něco nebo myslel na něco, co bylo v té době naprosto udivující. Vy jste teď vyrostl a myslíte na něco vyššího a hlubšího, protože věda pokročila na novou úroveň. To však neznamená, že byste dosažení svého otce popíral. Ne, překonáváte ho, překonáváte jeho schopnost, jeho chápání.

V duchovním životě nepopíráme, jdeme jen výš a výš, abychom dosáhli nejvyšší výšky. Nejvyšší Pravda, nejvyšší realizace či to, čemu se říká absolutní projevení, pořád ještě nenastalo. Duchovní projevení není dokončeno a možná nikdy dokončeno nebude.