Je nějaký rozdíl mezi nirvánou a nirvikalpa samádhi?

Sri Chinmoy: Považujme nirvánu a nirvikalpa samádhi za dva nejvyšší domy. Ostatní domy nejsou v porovnání s nimi téměř ničím. Když se dostanete nahoru do domu nirvány, není způsob, jak se dostat dolů, anebo necítíte potřebu sejít a nabídnout světu to, co jste získali. Není zde žádné spojení s pozemským vědomím. V nirváně zaznamenáte zánik pozemských bolestí a konec Kosmického Tance. Nirvána je zaplavena nekonečným mírem a blažeností. Z pohledu absolutní Pravdy je nirvána Cílem všech cílů pro ty hledající, kteří se už nechtějí účastnit Božího projeveného stvoření. Samozřejmě, pokud Nejvyšší kormidelník chce, aby tento hledající absolutní Pravdy nirvánu překročil a vešel do světa a pracoval pro božskou přeměnu a zdokonalení země, pošle tohoto hledajícího dolů. Cítí, že právě tento Jeho nástroj je pro přeměnu nezrozené vize Nejvyššího v Jeho nesmrtelnou univerzální skutečnost naprosto nepostradatelný.

Když se dostanete nahoru do domu nirvikalpa samádhi, je i způsob, jak se dostat dolů, pokud chcete. Zůstanete-li tam ale dlouho, úplně zapomenete, že cesta dolů existuje. Nirvikalpa samádhi do nás vrhá záplavu osvícení a my cítíme, že daleko za tímto naším světem existují vyšší světy. Současně zjevuje hledajícímu samo sebe jako spojnici mezi tímto světem a dalšími vysokými, vyššími a nejvyššími světy a nabízí mu cestu, jak ho překročit a vejít do vždy přesahujícího Za.