Předmluva editora k prvnímu vydání

Tato kniha představuje jeden z mála opravdových popisů vnitřního vesmíru — vesmíru mimo čas a prostor, mimo veškeré vnímání mysli. Není to filozofická nebo teoretická kniha, ale jasný a podrobný popis duchovní Skutečnosti od jogína, který v ní žije. Sri Chinmoy jako duchovní učitel, který realizoval Boha a sjednotil se s nejvyšší Pravdou, je schopný zodpovědět velmi konkrétní otázky na taková témata, jako je osvobození a osvícení, samádhi, nirvána, blaženost a různé stavy vědomí.

Podle tradičních pojednání bychom mohli očekávat, že osvíceného jogína najdeme v nějaké jeskyni v Himálajích, ponořeného v transu. Ale Sri Chinmoy je jedním ze vzácných duchovních Mistrů, kteří se snaží nabídnout své světlo nejenom vnitřně prostřednictvím meditace, ale také navenek pomocí mluveného a psaného slova. Tato kniha je výběrem z univerzitních přednášek Sri Chinmoye a dále obsahuje jeho odpovědi na otázky, které mu duchovní hledající pokládali při různých dalších příležitostech.