Otázky a odpovědi

_Sri Chinmoy:_Teď bych vám byl rád oddaně k službám a odpověděl vám na několik duchovních otázek.

Profesor David Eckel: Sri Chinmoy bude odpovídat na duchovní otázky. Jestliže máte nějaká témata, na která byste se chtěli zeptat a která vychází z vašeho studia hinduistických mýtů a rituálů nebo ze studia hinduistické filozofie, teď je vhodná příležitost, abyste se zeptali.

Student: Odkud přichází nevědomost a utrpení? Jinak řečeno odkud přichází první popud ke karmě, obzvlášť je-li Bůh ve všech věcech a je údajně od karmy a nevědomosti osvobozen?

Sri Chinmoy: Existuje něco uvnitř nás, co má rádo nevědomost a libuje si v potěšeních nevědomosti. Můžeme to nazvat vitálno nebo fyzické vědomí nebo mentální vědomí nebo jakkoliv jinak. Ale rozhodně je uvnitř nás něco, co vědomě či nevědomě podporuje nevědomost. Velbloudova tlama krvácí, když jí trny, ale on je nepřestává jíst. Taktéž víme, kolik utrpení nám nevědomost v našem lidském životě způsobuje, ale určitá naše část nechce nevědomost překonat.

Na druhou stranu je v nás něco, co nevědomost a utrpení chce překonat, a to je naše duše. A tak v každém okamžiku vědomě či nevědomě podporujeme nevědomost a zároveň se ji vědomě snažíme překonat. Ale jakmile jsme jednou probuzeni, cítíme už pouze nezbytnost překonání nevědomosti a setrvání v tomto stavu.

Nevědomost je v první řadě omezení lidské mysli; tady začínají problémy. Mysl má velmi omezené schopnosti. Má pevná a neměnná pravidla. Říká, že je-li Bůh tato, nemůže být tamto. Ale proč by Bůh nemohl být toto a zároveň tamto? Jestliže je Bůh vševědoucí a všemohoucí, jestliže je všudypřítomný, pak je vším. Mysl vždy rozděluje a zatímco rozděluje, spoutává a omezuje sama sebe. Protože lidé žijí převážně v mysli, snaží se neustále spoutat a omezit Skutečnost. Ale božská Skutečnost není něco, co lze spoutat. Je schopna se jen zvětšovat a rozpínat. Na rozdíl od mysli je srdce jednotou a má tak schopnost sjednotit se se Skutečností, jako kapka, která vstupuje do oceánu a stává se oceánem samým. Jestliže umíme vědomě zůstat po celou dobu v srdci, pak si dokážeme vytvořit jednotu s božskou Skutečností, která je Skutečností duše. V této skutečnosti neexistuje nevědomost. Je zde pouze světlo a blaženost.

Když se přibližujeme ke Skutečnosti prostřednictvím srdce a ztotožňujeme se s nejvyšší Skutečností, vidíme, že to, co nazýváme utrpením, utrpením v hlubším smyslu vůbec není. Když vstoupíme do Buddhova vědomí nebo Krišnova vědomí nebo Kristova vědomí, v tu chvíli vidíme utrpení jako zkušenost, která uvnitř nás roste a září, aby přeměnila naši lidskou přirozenost a projevila vyšší světlo Shůry.