Všechno může být plodné

V těchto příbězích o králi Šivadži vidíme, že duchovnost stojí nekonečně výše než cokoli, čeho můžeme tady na zemi dosáhnout. Všechno je bezvýznamné a zbytečné kromě duchovnosti. Na druhou stranu může být všechno významné a plodné, jestliže je uvnitř toho duchovnost. To Šivadžiho naučil jeho Guru, Ramdas. Ramdas řekl: „Vrať se do svého paláce a nes mě uvnitř sebe. Budu zemi vládnout tvým prostřednictvím. Povedu celý tvůj národ.“

Duchovnost byla Šivadžiho životním dechem. Byl šťastný ne jako král, ale jako služebník svého Mistra. Když Šivadži vnesl duchovnost do svých vnějších činností, objevil mír, mír, mír.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Šivadži.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 2007.

Toto je 1177th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Šivadži, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »