Dva pacienti

V jednu dobu byli nemocní maminka i tatínek. Každý ležel v jiném pokoji. Kdykoli za námi přišel lékař, tatínek řekl: ,Já nejsem důležitý. Když zemřu, o děti se postará manželka. Ale kdyby zemřela ona, celá rodina se zhroutí. Postarejte se nejprve o ni.“

Maminka však řekla doktorovi: „Jděte prosím a uzdravte ho. Na mně nezáleží.“

Oba řekli, že ten druhý je mnohem důležitější. Nakonec vyhrál tatínek a poslal doktora, aby pečoval nejprve o maminku.

Maminku léčilo mnoho doktorů. U tatínka byl jeden nebo dva, ale u maminky se střídal jeden za druhým. Byla nemocná rok a půl. Velice trpěla!

Tatínek se dožil šedesáti dvou let, maminka nedosáhla ani padesáti let. Zemřela jen rok po tatínkovi. Je to důkaz hlubokého spojení jejich duší.