Moje ticho

Moje ticho překlenuje propast mezi úspěchem mého života a zklamáním mého života. Moje ticho nezvětšuje moje nedostatky. Ani nad nimi nemhouří oko. Moje ticho přeměňuje moje nedostatky v nezdolnou sílu.

Moje ticho je stoupající oheň, který ohřívá svět mého zoufalství. Moje ticho je moje vnitřní světlo. Žádný můj problém nemůže vzdorovat řešení. Moje ticho je nesobecký šiřitel radosti k stále se rozšiřujícím obzorům.

V mém tichu se stávám člověkem ryzího charakteru, plodným spisovatelem, nenasytným čtenářem, božským milovníkem, hluboce inspirujícím a triumfálně osvobozujícím.

V mém hlubokém tichu se nikdy nestanu obětí nevědomosti, největší pohromou, která může postihnout jakoukoliv lidskou bytost. V mém vzrůstajícím tichu jsem přesvědčen, že dokonce i jako člověk na této zemi budu moci dosáhnout transcendentálních výšek, božského.

Jedině mé zářivé ticho může urychlit můj pochod k Bohu.

Moje rozšiřující se ticho mi umožňuje vidět, cítit a vlastnit uspokojení, čisté uspokojení. Již nemusím vyprávět o své temné nespokojenosti.

V aktivitě a vitalitě pyšně a chybně cítím, že se musím postarat o celý svět. V srdci ticha pokorně a neomylně zjišťuji, že je to Božskost uvnitř světa, která se postarala, stará se a navždy se bude starat o celý svět.

Ticho je mojí nekončící prosbou. Ticho je mojí bezvýhradnou přípravou. Ticho je mojí neomezenou realizací. Ticho je nezměrnou fontánou mého života zde na zemi a tam v Nebi.

To, co Boží Ticho je, je věčná Pravda. To, čemu Boží Ticho slouží, je věčný Účel. To, čím se Boží Ticho stává, je nevyhnutelné Naplnění.

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016