Láska, oddanost, odevzdání

Láska je čin. Oddanost je cvičení. Odevzdání je zkušenost.

Láska je realizace. Oddanost je odhalení. Odevzdání je projevení.

Láska je smyslem života. Oddanost je tajemstvím života. Odevzdání je Cílem života.

Ve své lásce vidím Boha – Matku. Ve své oddanosti vidím Boha – Otce. Ve svém odevzdání vidím Boha Matku a Boha Otce společně v jednom těle.

Láska bez oddanosti je absurdností. Oddanost bez odevzdání je marností.

Láska s oddaností byla počátkem mojí cesty. Oddanost s odevzdáním je koncem mé cesty.

Miluji Nejvyššího, protože pocházím z Něho. Jsem oddán Nejvyššímu, protože si přeji jít zpátky k Němu. Odevzdávám se Nejvyššímu, protože On žije ve mně a já v Něm.

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016