Moje a já

Mám nekonečné příležitosti jít k Bohu. Mám nepředstavitelné možnosti jít ke Králi Nevědomosti.

Když žiji v materiálních skutečnostech, jsem přirozená lidská bytost. Když žiji v duchovních skutečnostech, jsem nadpřirozená božská bytost.

Vlastním a jsem vlastněn rychle se pohybujícím světem. Ačkoliv jsem já sám obrovským problémem, mohu značně vyřešit bezpočet problémů světa. Jak? Pouze tím, že se stanu věrným služebníkem Boží Vůle a odevzdám svá očekávání Božímu Vedení a Jistotě.

Můj strach z Boha je překážkou mému životnímu míru. Moje láska k Bohu je předzvěstí radosti z Božího kosmického stvoření.

Dosáhnout mého Cíle bylo obtížné. Udělal jsem to. Udržet si svůj Cíl je mnohem těžší. Dělám to. Stát se mým Cílem bude nejtěžší. Udělám to, a udělám to se stoupajícím pláčem svého srdce, s hledajícím světlem své duše, s povznášejícím tichem své mysli, se silným dynamismem svého vitálna a nakonec s absolutním odevzdáním svého těla.

Modlím se k Bohu, aby přeměnil můj život v jedno dlouhé úsilí, beze strachu a bez ega, tak abych mohl získat nejvíce naplňující dosažení z nejméně slibných situací.

Každá vteřina jsou otevřené dveře k jedinečným příležitostem. Nechť dlouho trvají mé nebeské činy a krátce mé pozemské řeči.

Já nejenže mám duši. Já jsem duše. Nejsem ego. Ani žádné nepotřebuji. Ten, kdo není se mnou v mém úsilí duše, je proti mně. Ale musím vědět, že můj Bůh je také jeho Bůh. Žádný kompromis, žádný kompromis s nocí vyhrožující světu a neaspirujícím dnem.

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016