Trpělivost

Co je trpělivost? Je to božská schopnost. Naneštěstí, my máme nejenže silný nedostatek této božské schopnosti, ale zároveň ji také velmi pošetile zanedbáváme.

Co je trpělivost? Je to vnitřní jistota o Boží bezvýhradné Lásce a nepodmíněnému Vedení. Trpělivost je Boží Síla skrytá v nás, aby utišila zuřící bouřky života.

Jestliže má selhání sílu obrátit tvůj život v samotnou hořkost, potom trpělivost má sílu obrátit tvůj život v nejsladší radost. Neodevzdávej se osudu po jednom neúspěchu. Neúspěch většinou předchází úspěchu. Ale když je jednou úspěchu dosaženo, stává se naším jménem jistota.

Měj trpělivost ve svém těle — budeš moci přijmout celý svět. Měj trpělivost ve svém vitálnu — budeš moci držet celý svět. Měj trpělivost v mysli — pak nezapomeneš, ani neztratíš svět. Měj trpělivost v srdci — potom ucítíš, že svět je nejenom s tebou a v tobě, ale pro tebe.

Čas je letící pták. Chceš ptáka chytit a zavřít do klece? Tvé nejmilejší sny budou přeměněny v plodné skutečnosti, pouze pokud budeš znát tajemství rostoucího stromu trpělivosti ve svém srdci.

Trpělivost je tvé upřímné odevzdání Boží Vůli. Toto odevzdání v žádném případě neznamená vymazání konečného já, kterým jsi nyní, ale úplné překonání tvé konečné existence do nekonečného Já.

Trpělivost k tobě v tichosti promlouvá: „Pokus se žít vnitřním životem. Nejenže uvidíš a dosáhneš svého cíle, ale také se staneš Cílem.“

Trpělivost na tebe nikdy nemůže být vložena z vnějšku. Je to tvé vlastní vnitřní bohatství, moudrost, mír a vítězství.

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016