Radost

Radost je vnitřní světlo, které osvěcuje mou nejtemnější noc.

Když jsem radostný, Bůh mě sytí. A já sytím Boha, jen když sdílím svou radost s ostatními.

Když mám vnitřní radost, budu vždy požehnán hojností spontánnosti a kreativity.

Když se s radostí dívám nahoru, budu mít Boha jako svého Zaměstnavatele.

Když se s radostí dívám okolo, budu mít Boha jako svého Dohlížitele.

Když se s radostí dívám kupředu, budu mít Boha jako svého Odměňovatele.

Radost je moje dynamická jednota s Nejvyšším. Protože je moje duše neoddělitelně jedním s Nejvyšším, žádná výzva pro mě není příliš velká. Absolutně žádná.

Moje radost je moje víra založená v Nejvyššího. Na rozdíl od ostatních, kteří nemají víru v Nejvyššího, já si nemyslím a necítím, že jsem vždy špatný, bezvýznamný a zbytečný. Je jisté, že ti, kterým chybí víra, jsou oběťmi frustrace. Pro ně je život vyprahlou pouští, Bůh je kolosální fantazií, smrt je řvoucím lvem přímo před nimi.

Před tím, než radost mého srdce zavolá na Boha, Jeho všemocná Milost odpoví. To je skutečná pravda.

Když se pokusíme vysvětlit radost, vždy selžeme. Protože to je nejisté. Když se pokusíme okusit radost, budeme vždy úspěšní. Protože to je nepochybné.

Radost je ztělesněným mírem. Radost je odhalenou silou. Ztělesněný mír je mužský aspekt Božského. Odhalená síla je ženský aspekt Božského.

Radost mého srdce proniká do nejhlubšího. Radost mé mysli sahá k nejzazšímu. Radost mé duše dosahuje nejvyššího.

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016