Je svět iluzí?

Svět není iluzí. Pravá iluze nemůže být nikdy pochopitelná, zatímco svět je lehce pochopitelný, když jdeme hluboko dovnitř a podíváme se na něj naším vnitřním zrakem. Je to iluze, která je neskutečná, a ne náš svět.

Tak jako je skutečné mé tělo, stejně tak je skutečné mé Božské tělo — svět.

Nic nepochází z pusté prázdnoty. Bůh ze Své Existence — Blaženosti – Vědomí vyprojektoval vesmír. Stvořil svět. Stal se světem. Chce a stává se. S úsměvem navenek odhaluje to, čím je v tichu uvnitř.

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016