Bůh mi dal, ale já jsem ztratil

Bůh mi dal radost. Ale já jsem ji ztratil. Ztratil jsem ji, protože jsem se vědomě a celým srdcem spřátelil s utrpením, bez Jeho souhlasu.

Bůh mi dal Mír. Ale já jsem ho ztratil. Ztratil jsem ho, protože jsem přivítal nepokojného koně vitálna aby mě nesl do světů za. To jsem také učinil bez Božího svolení.

Bůh mi dal Lásku, Svou oduševnělou Lásku. Ale já jsem ji ztratil. Ztratil jsem ji, protože jsem ve svém naprostém bláznovství objevil a objal lidskou lásku, aby byla cílem mého života. Tento velký objev jsem učinil já, já sám. Bůh nebyl vyzván, aby se účastnil mého velkolepého objevu.

Bůh mi dal Pravdu, Svoji nejvyšší Pravdu. Ale já jsem ji ztratil. Dal jsem ji, Boží Pravdu, bezvýhradně falši. Běda! Poté co ode mě faleš nenasytně přijala Boží Pravdu, nemilosrdně nenávidí mou hloupost, mou bezmocnou nevědomost. Nyní jsem úplně sám. Moje existence není ani v Bohu ani ve falši, ale hluboko uvnitř mého řvoucího sebezničení.

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016