Moje modlitba

Moje modlitba se může usmívat pouze dvakrát. Jednou, když utiším své vnější smysly a jednou, když otevřu bránu své duše.

Moje modlitba spočívá v milování Boha kvůli Jemu Samotnému. Moje modlitba ničí chyby, zrozené i nezrozené.

Skutečnost je určena pouze jednou věcí: modlitbou – modlitba ve svém ztělesnění, modlitba ve svém dynamickém působení.

Modlitba je nejlépe vyjádřena v mém každodenním životě, když se stane spontánním, sebedávajícím odevzdáním Vůli Boha.

Hledání je lístkem do letadla v oblasti duchovnosti. Úsilí je lístek. Když hledání a úsilí sehrály své úlohy, odevzdání mne vede k mému sedadlu v letadle.

Zaslíbená zem se již víc přede mnou nemůže schovávat, pokud mě moje ryzí modlitba umožní vidět mou duši v životě a můj život v duši.

Slyšitelná modlitba je častokrát velebným sebeuspokojením. Tichá modlitba v osamělé vyrovnanosti je naplňující Věčností.

Modlitba je zápas, když chci být vševědoucí myslí. Modlitba je nektar, když chci být zcela zasvěceným životem.

Říkají, že modlitba je dcerou utrpení. Ale já říkám, že modlitba je Matkou Blaženosti.

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016