Tady (HERE)

H představuje pokoru (humility).

Bez pokory je moje duchovnost zvláštností, moje duchovnost je marností.

E představuje věčnost eternity).

S vírou je moje duchovnost věčným bohatstvím, moje duchovnost je věčnou blažeností.

R představuje odhalení (revelation).

Bez oddanosti k Božímu sebeodhalení ve mně je můj život bezdechým mlčením, můj život je písní smrti.

E představuje evoluci evolution.

Se světlem svého odevzdání jsem Boží věčně rozkvétající a rozšiřující se evolucí. Stávám se nesobeckým spojením mezi Jeho Nekonečností a Jeho Nesmrtelností, stávám se Skutečností Jeho Vize a Jeho Vizí Skutečnosti.

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016