Teď (NOW)

N – Ne (No)

Nutně musím říct „Ne“ příchodu tužeb: „Ne“ objetí strachu: „Ne“ jedu pochybností: „Ne“ vládě nevědomosti a „Ne“ panování smrti.

O – Otevřít (Open_) Nutně se musím otevřít Úsměvu nejzazšího Za, Lásce nejhlubšího Za a Požehnání nejvyššího Za. _W – Bez Něho a s Ním (Without and With)

Byl jsem bez Božího Snu. Nyní jsem s Jeho Snem. Byl jsem bez živoucího, ochraňujícího, překonávajícího a znesmrtelňujícího Boha. Tato moje minulost je pohřbena v mlčenlivém zapomnění. NYNÍ je se mnou Boží životní Dech, Jeho ochraňující Ticho, Jeho přeměňující Vůle a Jeho znesmrtelňující Blaženost.

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016