Bůh je moje osobní zkušenost

Bůh je moje osobní zkušenost. V Něm spočívá má životní jistota. Se mnou je Jeho Ujištění v životě a smrti a za hranicemi času a prostoru. Žiji pro Boha. Žiji, abych Mu sloužil se svým odevzdaným srdcem a s radostí mé duše. On žije pro mě. Žije, aby se mi představil se Svou vše přesahující Vizí, aby přeměnil mou existenci ve Svou Nebeskou Skutečnost.

Když se dívám nahoru na nebe, je nezměnitelný. Když se dívám do světa, je veškerou změnou. Dívajíc se dozadu, je zahalený. Dívajíc se kupředu, je odhalený. Když se dívám dovnitř, není nikdy nový. Když se dívám navenek, není nikdy starý.

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016