Další Bůh, další člověk

Můj Bože, kolik máš roků?

„Mé dítě, povím ti to. Ale první mi řekni, kolik roků máš ty.“

Je mi jen jeden rok.

„Mé dítě, pokud je ti jeden rok, jsem o jeden den mladší než ty a o jeden den starší než ty; jeden den mladší než ty v nedokonalosti a jeden den starší než ty v dokonalosti. Dej Mi polovinu nedokonalosti, kterou máš a vezmi si ode Mě polovinu dokonalosti, kterou mám já. Nechť jsme si oba rovni.“

Co se stane, můj Bože, když se Ty a já staneme plně rovni?

„Mé dítě, když se my dva staneme plně rovni, budeš znám jako další Bůh a já budu znám jako další člověk.“

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016