Když zapomenu, když si vzpomenu

Když zapomenu na Boha myslet jednou, usměje se.

Když zapomenu na Boha myslet dvakrát, zasměje se.

Když zapomenu na Boha myslet třikrát, rozpláče se.

Usmívá se láskyplně, protože jsem bezmocný.

Směje se hluboce, protože jsem beznadějný.

Pláče upřímně, protože jsem bezostyšný.

Když si vzpomenu myslet na Boha jednou, žehná mi.

Když si vzpomenu myslet na Boha dvakrát, pečuje o mě.

Když si vzpomenu myslet na Boha třikrát, objímá mě.

Žehná mi, můj život aspirace.

Pečuje o mě, o můj život realizace.

Objímá mě, můj život manifestace.

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016