Ambice

Ambice. Pokud odhazuješ své ambice, zatímco jsi stále v neaspirujícím životě, hle, stáváš se nemyslící ovcí.

Ambice. Obejmi ambici ve svém aspirujícím životě, hle, stal ses zavrženým odsouzeným. Nikdy nedokážeš vyjít z konečného.

Ambice. Ve tvém vnějším životě je ambice nejvyšší výškou.

Ambice. Ve tvém vnitřním životě je ambice nejtemnější nocí.

Ambice. Ve tvém vnějším životě, čím blíže jdeš k zemi naplňující ambice, tím mocnější je tvé nadějné bezpečí.

Ambice. Ve tvém vnitřním životě, čím dále jdeš od břehu ambice, tím větší je pro tebe síla Boží Ochrany.

Před tím, než ses stal aspirantem, byla ambice nejvyšším cílem. Poté co ses stal aspirantem, je ambice nejen nízkým cílem, ale vážným úpadkem.

Buď si jist, ambice není aspirace. Ambice chce řídit svět. Aspirace pláče po službě Stvořiteli a Jeho stvoření.

Ambice je lidskou touhou, která nikdy není spokojená. Aspirace je božské velebení, navždy uspokojující.

Ambice je konec lidské realizace. Aspirace je začátek božské realizace.

Ambice je vybrané dítě člověka. Aspirace je vybrané dítě Boha.

Aspirace, aspirace, aspirace. V aspiraci žije aspirant vysoko nad nebesy. V aspiraci se aspirantovo oko stává jedním s Boží nejvyšší výškou. V aspiraci se aspirantovo srdce stává Absolutním.

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016