Moje zaměstnání

Moje zaměstnání je zároveň mojí radostnou zodpovědností i mojí oduševnělou potřebou.

Moje jediná zodpovědnost je plnit Vůli Boha. Bůh mi dal lásku potřebnou k tomu, abych miloval svět. Bůh mi dal moudrost potřebnou k tomu, abych se stal světem. Bůh mi dal odevzdání potřebné k tomu, abych Jej poslouchal v noci konečného i ve Světle Nekonečného.

Mojí jedinou potřebou je naplnit všechny Boží Sliby světu. Bůh udělal čtyři sliby: zdokonalení lidské přirozenosti, zánik lidské smrti, produchovnění lidského těla a projevení Své vlastní Realizace na zemi.

Můj Bůh mě do ničeho nenutí, ale důvěrně mi dává pokyny k tomu, jak všechno dělat božsky.

Moje pozemské zaměstnání je vysoko nad bahnem nevědomosti. Moje božské zaměstnání vstupuje do dechu nevědomosti a přeměňuje jeho vlastní život.

Chci, aby byla atmosféra mého vnějšího zaměstnání zaplavená Božími Myšlenkami. Chci, aby bylo vědomí mého vnitřního zaměstnání formováno Božím vlivem.

Boží tajnou Žízní je ztělesnit zaměstnání mého života aspirace. Božím posvátným Hladem je projevit naplňující zaměstnání duše.

Mým vnitřním zaměstnáním je ticho. Mým vnějším zaměstnáním je odevzdání. V mém tichu vidím Boha, Věčný Dar. Ve svém odevzdání se stávám Bohem, Nekonečným Darem.

Myslím na Boha. Toto je povinnost, která mě dělá nesmrtelným. Bůh myslí na mě. Toto je Povinnost, kterou si Sám zvolil.

Sri Chinmoy, Písně duše, (knižně nevydáno), 2016