Scéna 4

(Nazaret. Tesař Josef má sen. Vstoupí anděl.)

Anděl: Josefe, jsi tím nejšťastnějším člověkem na zemi, tvá žena Marie bude mít brzy dítě.

Josef: Zadrž, anděli! To, co říkáš, je absurdní. Především jsem se s Marií ještě neoženil. A je-li pravda, že čeká dítě, přes svou nejhlubší lásku k ní nehodlám čelit vlnám nelítostné kritiky, kdybych se s ní oženil. Koneckonců, kdo chce být terčem bouřlivých skandálů?

Anděl: Mariino dítě bude božské. Musíš si ji vzít. Jelikož je toto dítě milovaným synem Pána, jeho Božskost se snadno dokáže vypořádat se všemi lidskými zákony a zásadami. Varuji tě, Josefe, nechovej se jako úplný hlupák. Přijmi Marii. Ožeň se s ní. Přijmi ji za svou vlastní, zcela vlastní. Tvůj syn se bude jmenovat Ježíš. To znamená spasení. Její syn, který je zároveň tvým synem, bude Králem Izraele. Osvítí celý svět.

Josef: Klaním se tvé hluboké moudrosti, anděli. Marie a já se staneme jedním a neoddělitelným. Ale víš, jsem jen prostý člověk, upřímný a pokorný člověk.

Anděl: Josefe, líbí se mi tvá prostota, miluji tvou upřímnost, zbožňuji tvou pokoru.

Josef: Anděli, chci se tě na něco zeptat. Prosím, řekni mi upřímně, jak často vídáš Boha?

Anděl: Vídám Boha velmi vzácně.

Josef: Myslel jsem si, že vídáš Boha denně.

Anděl: Ó ne. My andělé nemáme takové štěstí jako kosmičtí bohové. Ti vídají Boha denně.

Josef: Co vlastně ty a tvoji andělští přátelé děláte?

Anděl: Děláme různé věci, jak pro Boha, tak pro člověka. Přinášíme dolů poselství od kosmických bohů a předáváme je aspirujícím lidským bytostem. Inspirujeme potají lidské bytosti hlubokou inspirací a zažeháváme v nich plamen aspirace.

Josef: Řekni mi prosím jasně, je-li to možné, co vy andělé vlastně jste.

Anděl: Jsme ze silné Lásky Boha a jsme pro vysoký slib člověka.

Josef: Jak jste ohromní!

Anděl: Mýlíš se, Josefe. Řekni jen, jaké máme štěstí. Bůh si nás vybral, abychom Mu sloužili v člověku. Člověk nás nevědomě vzývá, abychom mu ukázali cestu do Transcendentálního Příbytku Boha.

Josef: Promiň, že odbočuji.

Anděl: To je úplně v pořádku.

Josef: Opravdu si myslíš a cítíš, že můj syn Ježíš bude Králem Izraele?

Anděl: Nemyslím, necítím! Jasně vidím, že tvůj syn Ježíš bude Králem Izraele. Něco víc. Bude božským Císařem celého světa. A silou své lásky bude navěky řídit vědomí země. (Josef spíná ruce a klaní se andělovi. Anděl mu žehná.) Kéž Bůh, tvůrce všeho dobrého, požehná tvé oddané srdce.