Když přijde žák do Centra, dostane jeho duše něco od tebe pokaždé, i když je on sám v nízkém vědomí?

Sri Chinmoy: Duše nemusí přijít do Centra; duše dostane světlo bez ohledu na to, kde je. Krmím duše ve vnitřním světě. Tvoje duše dostane světlo přímo ode mne. Tvá duše má však úžasný soucit se svými malými bratry a sestrami, vitálnem a myslí. Duše říká: „Tolik jsem toho dostala. Ať také oni něco dostanou.“ To je důvod, proč duše naléhavě prosí bratry a sestry: „Přijmi světlo, přijmi světlo.“ Vitálno a mysl však vždy váhají. Duše je jako žebrák; pořád úpěnlivě prosí tvé vitálno a mysl, aby naslouchali.
Sri Chinmoy, Duše a proces reinkarnace, (knižně nevydáno), 1999