Jaký je rozdíl mezi osvobozenou duší a realizovanou duší?

Sri Chinmoy: Osvobozených duší je mnoho. Mezi osvobozením a realizací je však velký rozdíl. Osvobozená duše je osvobozena od nevědomosti, od pozemských nedokonalostí a nedostatků. Osvobodila se, ale stále se obává, že může být v kterémkoliv okamžiku napadena a že její osvobození skončí. Pamatuje si, jakým utrpením prošla, než získala osvobození. Existuje sice jen vzdálená možnost, že se vrátí do nevědomosti, ale bojí se. Avšak realizovaná duše si vytvořila s Bohem neoddělitelnou jednotu. Pro ni je Nebe i peklo úplně stejné. Ví, že tam Bůh bude. Ví, že ať už bude Boha vlastnit nebo ne, Bůh bude vlastnit ji bez ohledu na to, jak je špatná. Realizované duše mají vytvořenou jednotu. Realizace je jednota, kdežto osvobození znamená osvobození od utrpení.

Osvobozené duše jsou tedy hluboko pod realizovanými jogíny. Jsou osvobozeny od nevědomosti, ale nejsou dvacet čtyři hodin denně neoddělitelně ztotožněné s Nejvyšším. Neudělají nic nebožského; nebudou se znovu oddávat potěšením nevědomosti. Realizovaný jogín je však někdo, kdo je daleko, daleko za nevědomostí. A i když do nevědomosti vstoupí, není jí vůbec dotčen. Zůstává nad ní.

Osvobozená duše nemůže osvítit jinou osobu. Někdo může od osvobozené duše získat inspiraci a aspiraci, ale tato duše nikomu nebude schopna zaručit realizaci. Osvobozené duše ti mohou dát pouze inspiraci, abys pracoval na svém vlastním osvobození. Realizované duše mají nejenom svou vlastní realizaci, ale mohou mít také žáky, kterým tuto realizaci zkouší dát. Osvobozená duše může být velmi čistá, velmi svatá, ale nebude schopna přeměnit byť jedinou špatnou osobu. Cítí, že špatní lidé jsou skutečně špatní, a bojí se, že ji tito lidé polapí a vrátí do nevědomosti. Realizovaný člověk však řekne: „Vidím v tobě přítomnost Boha,“ a půjde za špatnými lidmi, aby je změnil.

Osvobozené duše se nestarají o přeměnu přirozenosti. Když chce plně osvobozená duše přeměnu přirozenosti, Bůh jí tuto přeměnu musí dát. Obvykle chtějí být osvobozené duše pouze osvobozeny od otroctví a nevědomosti. Realizovaná duše je však během realizace přeměněna.

Velký rozdíl je také mezi jogínem a Avatárem. Když se někdo stane jogínem, je schopen učinit všechno, ale ne ve velkém měřítku. Bude schopen mít loď a převézt nějaké pasažéry. Avatár je však pro celý svět; jeho loď je pro celý svět.

Sri Chinmoy, Duše a proces reinkarnace, (knižně nevydáno), 1999