Je možné získat osvobození, aniž bychom nikdy neviděli Boha a ani s ním nemluvili?

Sri Chinmoy: Osvobozená duše bude cítit takový mír, světlo a blaženost, jakou nikdo jiný nevidí a necítí. Může dostat odpovědi na otázky od své duše nebo od nanejvýš osvícené lidské bytosti. Nebude jen moci dělat to, co dělají realizované duše. Realizované duše jsou jako milované děti. Nezáleží na tom, kdy takové děti volají své rodiče, oni přijdou, jakmile je spatří, byť třeba dělají něco mimořádně důležitého. Jediný úsměv dětí stačí. Osvobozené duše jsou však jako dokonalí džentlmeni. Budou čekat hodinu nebo dvě, aby viděly své rodiče a odejdou jen tehdy, když jim rodiče řeknou, že je dnes nemohou vidět. Realizovaná duše má však volný přístup. Skutečně realizovaná duše nemusí dvě hodiny meditovat, aby mohla vidět Boha.

Na Západě se mluví o spáse. Spása je mnohem níže než osvobození. Spása znamená svobodu od hříchu. Osvobození je však něco víc; osvobození je svoboda od nevědomosti, což je mnohem širší pojem než pouhý hřích. Osvobození se zabývá nevědomostí. A realizace se neustále zabývá vnitřními slunci.

Sri Chinmoy, Duše a proces reinkarnace, (knižně nevydáno), 1999