Opouští někdy naše duše na vteřinu tělo, i když jsme stále naživu?

Sri Chinmoy: Během dne může duše na pár vteřin opustit tělo, ale její vědomí během té doby zůstává v těle. Toto je tvůj pokoj a všechny vibrace v něm jsou tvé. Jakmile sem někdo přijde, ihned pocítí tvé vibrace. Když ale odejdeš a nevrátíš se, potom zde nebude nic. Nevrátí-li se duše, potom se jí její vlastní tělo odcizí; její vlastní pokoj pro ni bude cizí. Pokud jde však o smrt, potom je tělo jako rozbitá klícka. Jaký má tedy smysl zůstávat v rozbité klícce?

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Duše a proces reinkarnace.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1999.

Toto je 315th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Duše a proces reinkarnace, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »