Co se stane s duší nějakého zničeného předmětu, který vytvořil člověk?

Sri Chinmoy: Řekněme, že je zničen nějaký dům; jeho obyvatelé se potom pokusí najít jiný dům. Také v případě duše, je-li zničena její klícka, neznamená to, že nezíská nějaké jiné místo k bydlení. Jakmile duše vstoupí do procesu evoluce, bude pokračovat v práci, dokud podle své schopnosti plně neprojeví božské Světlo. Pokud je to vůle Nejvyššího, může odejít na odpočinek do světa duší, nebo může pár dní nebo měsíců strávit na zemi a potom opět vstoupit do nějaké formy. Bude však stále pracovat.

Lidské duše — zejména aspirující duše — jsou více vyvinuty v tom smyslu, že ztělesňují více světla. Právě teď sedím na židli. Jsem duchovní člověk a moje duše bude mít více světla než duše židle, na které sedím. Židle však bude činit pokrok prostě proto, že jsem přinesl dolů světlo a židle toto světlo přijme. Jiná židle nebo křeslo stejnou příležitost nedostane.

V duchovním životě je to tak, že když přijdeme k duchovnímu Mistrovi a uvidíme ho, jak mluví nebo medituje, děláme rychlejší pokrok, ať už tomu věříme nebo ne. Zde je čtyřicet nebo padesát hledajících. Tito hledající ode mne podle svých schopností něco přijímají. Každá jednotlivá duše je tedy do jisté míry sycena. Když je duše nasycena, dělá rychlý pokrok.

Sri Chinmoy, Duše a proces reinkarnace, (knižně nevydáno), 1999