Chodil Bůh do školky?

Sri Chinmoy: Určitě chodil. Nejen že chodil do školky, ale chtěl tam zůstat natrvalo. Školka je místo, kde před Ním neustále tančí Boží krása země a krása Nebe. Krása země před ním tančí ve stále se překonávajícím stylu. Krása Nebe před Ním tančí ve stále se osvěcujícím stylu. Proto chce Bůh navždy zůstat ve Své Vizi dětského Vědomí, a ne ve zkamenělé mysli pevné skutečnosti.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Oduševnělé otázky a plodné odpovědi.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1976.

Toto je 290th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Oduševnělé otázky a plodné odpovědi, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »