Chodil Bůh do školky?

Sri Chinmoy: Určitě chodil. Nejen že chodil do školky, ale chtěl tam zůstat natrvalo. Školka je místo, kde před Ním neustále tančí Boží krása země a krása Nebe. Krása země před ním tančí ve stále se překonávajícím stylu. Krása Nebe před Ním tančí ve stále se osvěcujícím stylu. Proto chce Bůh navždy zůstat ve Své Vizi dětského Vědomí, a ne ve zkamenělé mysli pevné skutečnosti.