Musí člověk obdržet dočasné pozastavení své karmy, aby mohl získat cennou aspiraci?

Sri Chinmoy: Duchovně se to tak neděje. Předpokládejme, že někdo udělal něco špatného. Co se potom stane je to, že mu kosmické síly, nebo tomu můžeme říkat kosmický zákon, připraví následky jeho jednání. Může se stát, že se mu stane něco špatného, ​​nebo může být tento následek pozastaven na dobu pěti nebo šesti měsíců, nebo dokonce déle. Karma se spustila, ale kosmické síly po dobu několika měsíců nebo let tohoto člověka pozorují a čekají na vhodnou příležitost. Pokud uvidí, že se během této doby snaží své chování změnit, modlí se, medituje a vede lepší život, může mu být tato karma snížena nebo dokonce zrušena. Ve skutečnosti není tento karmický dluh snížen nebo zrušen. Ne, tyto síly jsou stále aktivní. Síly, které ho chtějí potrestat, nebo můžeme říci, že mu chtějí připravit následek jeho jednání, stále fungují. Pokud se však v této dané osobě dostanou do popředí božské síly, mohou proti silám karmy bojovat. Karmické síly již začaly jednat a výsledek se blíží. Mezitím však může v této konkrétní osobě a jejím prostřednictvím začít působit božský Soucit. Tento člověk může cítit: „Dobrá, udělal jsem něco špatného, ​​ale teď dělám něco správného, ​​abych to napravil. Mám schopnost něco udělat špatně, ale mám také schopnost něco udělat správně. Ať se mi to podaří a získám Boží Odpuštění.“ Potom bude Boží Odpuštění bojovat proti jeho karmickému trestu.

Pokud je do života tohoto hledajícího zapojen duchovní Mistr, co může Mistr udělat? Pokud vidí, že má být někdo za své špatné chování potrestán, a pokud to on chce a je-li to Boží Vůle, může trest převzít sám na sebe. Nebude trpět tak, jak by trpěl hledající. Pokud bude chtít, může okamžitě odhodit bolest nebo utrpení do Univerzálního Vědomí. Pro své žáky to takto dělám.