Chtěl bych vědět, proč se při vstupu na duchovní cestu objevuje tolik překážek?

Sri Chinmoy: Musíme si tady uvědomit, co znamená opravdové a vědomé přijetí duchovního života. Než jste přijali duchovní život, měli jste všechny tyto problémy buď v podvědomé části sebe, nebo ve svém vnějším každodenním životě. Ale protože jste si jich nebyli vědomi, nevěděli jste o nich. Než jste přijali duchovní život, spali jste ve světě nevědomosti, takže jste si nebyli plně vědomi problémů, které jste měli.

Když v noci usnete, někdo může ve vašem pokoji mluvit, ale protože spíte, nevíte o tom. Podobně si myslíte, že jste předtím neměli žádné problémy. Ale to je jen proto, že jste byli v jiném světě. Jakmile vstoupíte do světa skutečnosti, což je svět duchovní aspirace, a váš vnitřní život se probudí, tyto problémy si uvědomíte.

Je to skvělá příležitost, jak udělat pokrok. V duchovním životě okamžitě víte, kdo jsou vaši nepřátelé, kdo vám stojí v cestě. Ihned získáte příležitost čelit svým nepřátelům, bojovat s nimi a transformovat je. Když se nepřítel skrývá ve tmě, nevidíte ho. Pokud ho nevidíte, jak s ním můžete bojovat? Jak ho chcete pronásledovat nebo ho zajmout a transformovat? Ale za denního světla můžete jasně vidět své překážky. Nyní, když jste více vědomí, vidíte potíže — nemusí to být nutně vnější nepřátelé, ale mohou to být vaše vlastní nedokonalosti. Čím více se blížíte ke Světlu, tím více v sobě vidíte sebemenší temnotu a cítíte, jak vás drží zpátky. Když se vědomě snažíte být dokonalí, zklame vás i jen nepatrná nedokonalost. Pokud mi řekneš, že přijdeš ve tři hodiny a přijdeš o minutu pozdě, okamžitě tě to bude trápit. „Ach, řekl jsem svému Mistrovi, že tam budu ve tři hodiny. Jak je možné, že se zpozdím o jednu minutu?“ Čím blíže jste ke Světlu, tím větší důležitost přikládáte Světlu a jasněji rozeznáte, co je tma a co je Světlo.

Nestačí jen vidět své nepřátele, abyste nad nimi zvítězili a transformovali. Také musíte mít aspiraci. Tato aspirace vám přináší nejvyšší Světlo a nejvyšší Sílu. Jedná ve vás, prostřednictvím vás a pro vás jen proto, že aspirujete. Pokud neaspirujete, tato božská Milost, božská Síla, do vás nesestoupí. Potom zůstanou ve vašem životě všechny tyto překážky po mnoho, mnoho, mnoho inkarnací.

V této inkarnaci jste však vědomě, oddaně a oduševněle přijali duchovní život. Nyní můžete dosáhnout skvělého pokroku. Dostali jste největší příležitost k překonání všech obtíží a měli byste být rádi, že si tyto překážky uvědomujete a můžete s nimi bojovat a transformovat je. Všechny vaše problémy vyřeší vaše aspirace. Když jste neaspirovali, byl to skutečný problém. Nyní můžete problémy, které vidíte, snadno překonat silou své upřímné aspirace.