Jak může člověk rozvíjet sílu vůle — mám na mysli sílu jít vpřed na duchovní cestě?

Sri Chinmoy: Musí se udělat několik věcí. Používáte termín „síla vůle“ v duchovním smyslu, tak vám řeknu, jak si můžete rozvíjet a zvětšovat sílu vůle z duchovního hlediska. Nejprve se musíte stýkat pouze s duchovními lidmi. Je pravda, že každý je Božím dítětem; jsme všichni Boží děti. Ale Bůh vás nežádá, abyste se stýkali se všemi. Žádá vás, abyste se stýkali pouze s těmi, u kterých cítíte, že duchovně aspirují. Když sedíte s obyčejným člověkem, můžete získat potěšení. Když ale sedíte s někým, kdo duchovně aspiruje, získáte božskou radost, protože jeho inspirace zvyšuje božskou sílu uvnitř vás. Síla vůle je ve všech božských kvalitách. V radosti je také obrovská síla vůle. Takže svou sílu vůle budete moci zvýšit tím, že se budete stýkat s lidmi, kteří jsou duchovní.

Tady je další způsob. Víte, že jíte dvakrát nebo třikrát denně. Jídlo dodává energii vašemu tělu, ale nenapájí vaši duši; nenaplňuje misi vaší duše na zemi. K tomu musíte strávit několik minut dvakrát až třikrát denně v meditaci. Musíte se neustále ptát sami sebe na jedinou věc: chcete Boha, anebo chcete nevědomost? Obojí stojí v každém okamžiku přímo před vámi a vy si musíte vybrat. Každý ví, že nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. A tak stojí-li tito dva pánové před vámi, okamžitě se musíte rozhodnout, kterého z nich chcete. Vyberete li si Boha, tehdy k Němu musíte přijít a vstoupit do Něj. A pokaždé, kdy shledáte, že jste vyšli z božského vědomí, musíte do něj opět vstoupit. Pokud dokážete znovu a znovu vcházet do Božího Vědomí věrně a rychle pokaždé, když z něj vyjdete, dojdete nakonec do bodu, kdy z něj už znovu nevyjdete a nevstoupíte do nevědomosti. A přijde den, kdy vaše vědomá volba Boha bude stálá a vy budete naprosto rozplynuti v Bohu, navždy.

Když začínáte svou duchovní cestu, snažte se vždy cítit, že jste Božím dítětem. Časně zrána můžete oduševněle opakovat: „Jsem Boží dítě, jsem Boží dítě.“ Okamžitě uvidíte, že cokoli je ve vás temné, nečisté a ošklivé, odejde. Později během dne, když vás nevědomost přijde pokoušet, ucítíte: „Jsem Boží dítě. Jak bych to mohl udělat? Nemohu vejít do nevědomosti.“ Opakováním: „Jsem Boží dítě,“ získáte ohromnou vnitřní sílu a silnou vůli.

Toto jsou některé způsoby, jak zvýšit vaši vnitřní sílu. Můžete cvičit všechny, ale začněte scházením se s duchovními lidmi. Měli byste ale být opatrní. Pokud následujete mou cestu, měli byste se stýkat s mými žáky. Není to proto, že na ně myslím nebo že závidím jiným duchovním hledajícím. Ale nikdo nemůže být na dvou lodích najednou. Pokud máte jednu nohu v naší lodi a druhou nohu v jiné lodi, spadnete do moře zmatku-nevědomosti. Má prosba, abyste se stýkali pouze s žáky svého vlastního Mistra, je pro vaše vlastní dobro. Skutečný Mistr nemůže žárlit na žádnou jinou cestu ani na jiného Mistra. Všichni nakonec dosáhneme stejného Cíle. Jak jsem ale řekl dříve, člověk nemůže sloužit dvěma pánům. V jedné chvíli nemůže člověk řádně sloužit dvěma duchovním Mistrům. Pokud chcete sloužit Nejvyššímu ve mně, přijďte jen sem a nechoďte na jiné duchovní místo. Pokud jste dnes tady a zítra v nějaké jiné skupině, nikdy nedosáhnete žádného pokroku. Nebudete mít nic trvalého, ani ode mě, ani od druhého Mistra. Budete jen zmatení. Pokud jste pravidelní na jakékoli cestě, rozvíjíte si vnitřní sílu vůle. Pravidelnost je velkou pomocí při vývoji síly vůle.