Jak můžeme rozpoznat, zda se jedná o vůli ega nebo o vůli duše?

Sri Chinmoy: Když je to vůle našeho ega, snažíme se něčeho dosáhnout za každou cenu. To znamená, že k tomu neváháme použít špinavé prostředky. Snažíme se něco udělat, a pokud vidíme, že se nám to nedaří, okamžitě se to snažíme dosáhnout jakýmkoli způsobem. To je vůle našeho ega. Pokud ani tehdy nedosáhneme svého cíle, proklínáme člověka, od kterého jsme něco očekávali, nebo proklínáme to, čeho jsme chtěli a čeho jsme nemohli dosáhnout.

Vůle duše má nekonečně více síly než vůle ega, ale duše využívá svou sílu jen proto, že ji Bůh inspiruje k dosažení něčeho božského. To je to, co dělá vůli duše božskou: stojí za ní Boží moc. Když upřednostníme vůli duše, první co ucítíme, je druh vnitřního přesvědčení. Z hloubi svého nitra získáváme vnitřní přesvědčení, že po nás náš Vnitřní Pilot něco chce. Cítíme jasně, čím chceme být nebo čeho chceme dosáhnout, a navíc cítíme inspiraci k tomu, abychom to udělali. Naproti tomu vůle ega nám tuto vnitřní jistotu nenabízí. Přestože nejsme vnitřně přesvědčení, snažíme se přesvědčit, že děláme správnou věc, i když používáme špatné prostředky. Snažíme se prostřednictvím své mysli, vitálna a fyzického přesvědčit sami sebe.

Když je to vůle duše, automaticky cítíme nejen vnitřní přesvědčení, ale také určitý druh vnitřní důvěry. Pokud Bůh chce, abychom vyhráli, uspěli nebo něčeho dosáhli, pak víme, že dá naší duši nezlomnou vůli. Tato vnitřní důvěra je doprovázena vnitřní radostí, někdy vnitřní extází. V případě ega se to nestane. Zatímco vykonáváme vůli svého ega, často v tom bude nějaký strach. „Možná bitvu prohraji. Možná bude moje pýcha rozbita. Možná mě ten druhý předčí.“ Probíhá neustálá bitva. I když můžeme cítit, že jsme silnější, mocnější a dynamičtější, nemáme žádnou záruku ani sebedůvěru. Obáváme se, že prohrajeme nebo nebudeme mít schopnost dosáhnout své touhy. Ale vůle duše se nebude starat o úspěch. Duše se bude starat pouze o pokrok a zkušenost.

Když se používá síla vůle duše, je to jako obrovská vlna v moři. Okamžitě zaplaví celé vědomí. Jakmile se projeví vůle duše, musíme cítit, že naše vnitřní vědomí je zaplaveno božskou energií, vnitřní radostí, vnitřní blažeností, vnitřní silou a vnitřní sebedůvěrou. Všechno negativní je smeteno obrovskou vlnou duše. Když ale použijeme vůli ega, cítíme, že sami stavíme palác. Jsme nesmírně pyšní, ale také se bojíme, že dokonce i při jeho budování se může palác rozbořit nebo se zhroutit. Se strachem přichází pochybnost. Když se strach a pochyby spojí, vidíme, jak se šíří zklamání a zkáza. Ale vůle duše je zaplavena vnitřní důvěrou, vnitřní jistotou a vnitřní jednotou s Nejvyšším. V této vnitřní důvěře je skutečné božství.