Předtím, než se pomodlím

Můj nejvyšší Pane,
předtím, než se k Tobě pomodlím
pro temné vlastnictví,
mohu se k Tobě modlit
pro plamen odříkání?
Mohu?

Můj nejvyšší Pane,
předtím, než se k Tobě pomodlím
pro plamen odříkání,
mohu se k Tobě modlit
pro lampu přijetí?
Mohu?

Můj nejvyšší Pane,
předtím, než se k Tobě pomodlím
pro lampu přijetí,
mohu se k Tobě modlit
pro kužel světla jednoty?
Mohu?

Můj nejvyšší Pane,
předtím, než se k Tobě pomodlím
pro kužel světla jednoty,
mohu se k Tobě modlit
pro slunce odevzdanosti?
Mohu?