6.

Můj nejvyšší Pane,
hned po mé modlitbě
pro výšku aspirace,
mohu se k Tobě modlit
pro délku zasvěcení?
Mohu?

Můj nejvyšší Pane,
hned po mé modlitbě
pro délku zasvěcení,
mohu se k Tobě modlit
pro hloubku spojení?
Mohu?

Můj nejvyšší Pane,
hned po mé modlitbě
pro hloubku spojení,
mohu se k Tobě modlit
pro pláč po dokonalosti?
Mohu?

Můj nejvyšší Pane,
hned po mé modlitbě
pro pláč po dokonalosti,
mohu se k Tobě modlit
pro úsměv uspokojení?
Mohu?

Můj nejvyšší Pane,
hned po mé modlitbě
pro úsměv uspokojení,
mohu se k Tobě modlit
pro srdce vděčnosti?
Mohu?