Předtím, než medituji

Můj nejvyšší Pane,
předtím, než na Tebe medituji,
abys zničil mé nezvané, neaspirující
a nebožské světské myšlenky,
mohu na Tebe meditovat,
abys mi zaručil čisté, progresivní
a slibné světské myšlenky?
Mohu?

Můj nejvyšší Pane,
předtím, než na Tebe medituji,
abys mi zaručil čisté, progresivní
a slibné světské myšlenky,
mohu na Tebe meditovat,
abys zcela utišil mé světské myšlenky?
Mohu?

Můj nejvyšší Pane,
předtím, než na Tebe medituji,
abys zcela utišil mé světské myšlenky,
mohu na Tebe meditovat,
abys mi zaručil
ze své nekonečné Štědrosti
neústupnou světskou vůli?
Mohu?

Můj nejvyšší Pane,
předtím, než na Tebe medituji,
abys mi zaručil
neústupnou světskou vůli,
mohu na Tebe meditovat,
abys mě bohatě požehnal
ryzí, bezvýhradnou
a bezpodmínečnou světskou odevzdaností?
Mohu?